การตรวจสอบความสำคัญของ e-Governance

การกำกับดูแลดิจิทัลหมายถึงการดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการดิจิทัล การกำกับดูแลดิจิทัลเรียกอีกอย่างว่าการกำกับดูแลทางอิเล็กทรอนิกส์ รับจดทะเบียนบริษัท  การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต การกำกับดูแลออนไลน์ การกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลง และการกำกับดูแลที่เชื่อมโยง

การกำกับดูแลดิจิทัลหมายถึงการดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการดิจิทัล การกำกับดูแลดิจิทัลเรียกอีกอย่างว่าการกำกับดูแลทางอิเล็กทรอนิกส์ การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต การกำกับดูแลออนไลน์ การกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลง และการกำกับดูแลที่เชื่อมโยง

E-governance หมายถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานสาธารณะเพื่อการกำกับดูแลสาธารณะ

วัตถุประสงค์สูงสุดของ e-governance คือการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยบรรลุความทะเยอทะยาน ความคาดหวัง และความต้องการของประชาชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ แต่เป็นบริการสำหรับประชาชนและธุรกิจ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงกระบวนการและหน้าที่ของรัฐบาล และกลไกการให้บริการสาธารณะที่ดีขึ้นผ่านเทคโนโลยี เพื่อให้รัฐบาลใช้โหมดนำร่องอัตโนมัติ

สี่เสาหลักของการกำกับดูแลอิเล็กทรอนิกส์คือ

กระบวนการ: ประสิทธิภาพ พลเมืองเป็นศูนย์กลาง ความยั่งยืน ความคุ้มค่า
คน: ความคิด ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ ความสามารถ การพัฒนา
เทคโนโลยี: การออกแบบ มาตรฐานเปิด ความปลอดภัย ความสามารถในการขยาย ความปลอดภัย
ทรัพยากร: ใช้งาน, มุ่งเน้นบริการ, บำรุงรักษา, เพียงพอ

ธรรมาภิบาลดิจิทัลเป็นกรอบสำหรับการสร้างความรับผิดชอบ งาน และอำนาจการตัดสินใจสำหรับองค์กรในสถานะดิจิทัล ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ ไซต์บนมือถือ ช่องโซเชียล และผลิตภัณฑ์และบริการที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตและเว็บอื่นๆ

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สี่ขั้นตอน

ข้อมูล: การวางข้อมูลบนเว็บไซต์
ปฏิสัมพันธ์: ให้ประชาชนสอบถามเกี่ยวกับบริการ ขั้นตอน ฯลฯ
ธุรกรรม: อนุญาตให้ชำระเงินออนไลน์
การเปลี่ยนแปลง: การผสมผสานของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดและการอนุญาตให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักธรรมาภิบาลอิเล็กทรอนิกส์:

ส่งเสริม e-Governance ตามนโยบายหลักของ e-governance ดังนี้

ความชัดเจนของวัตถุประสงค์: ต้องมีความชัดเจนในการรู้และตระหนักถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการกำกับดูแล
2: การสร้างสิ่งแวดล้อม: มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ นักการเมือง ข้าราชการ และภาคประชาสังคมโดยรวม

ส่วนสำคัญในธรรมาภิบาล: E-governance จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและวิธีการกำกับดูแล
E-preparedness และ Step-wise Approach: ต้องมีวิธีการที่ชาญฉลาดในการ e-governance เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด และประชาชนจะได้รับประโยชน์ทันทีจาก e-governance
ความต้องการธรรมาภิบาลดิจิทัลและความสำคัญ:

E-governance ส่งเสริมการจัดเก็บและการดึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบและการประมวลผลข้อมูลในทันทีและรวดเร็ว การตัดสินใจที่รวดเร็วและรอบคอบ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างและกลไกการให้บริการ

ช่วยเพิ่มขอบเขตของรัฐบาลทั้งในด้านภูมิศาสตร์และด้านประชากรศาสตร์

ช่วยให้มีการบันทึกที่จับต้องได้ และดำเนินการตามประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสของนโยบายและกระบวนการ

เครื่องมือ เทคนิค และเครื่องมือของ e-governance เช่น Health Fitness Articles มีส่วนช่วยในการบรรลุธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาลอิเล็กทรอนิกส์ถูกแสดงเป็นภาพเป็นแบบอย่างสำหรับการนำกระบวนทัศน์การปกครองใหม่ไปใช้ในประเทศ
ที่มา: บทความฟรีจาก ArticlesFactory.com