การปฏิบัติทั่วไปควรตอบสนองอย่างไรเมื่อเผชิญกับโรคระบาด?

การระบาดใหญ่คือการระบาดของโรคทั่วโลก อาจเกิดจากไวรัสใหม่หรือไวรัสเก่าที่กลายพันธุ์ เมื่อเกิดโรคระบาด ทำให้เกิดความโกลาหลในระบบบริการสุขภาพ แนวปฏิบัติทั่วไปในออสเตรเลียและที่อื่นๆ อยู่ในแนวหน้าของการต่อสู้ครั้งนี้ และต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องกันตนเองและพนักงานจากการติดเชื้อ ในขณะที่ยังคงสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพ

 

โรคระบาดคืออะไรและสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังเกิดขึ้นคืออะไร?

การระบาดใหญ่คือเมื่อโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก มักจะมีสัญญาณเตือนว่ากำลังเกิดโรคระบาดรับจดทะเบียนบริษัท เช่น จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น หรือเมื่อโรคเริ่มแพร่กระจายไปยังส่วนใหม่ๆ ของโลก

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา เป็นตัวอย่างที่ดีของการระบาดใหญ่ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และจนถึงทุกวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก รวมทั้งมีการติดเชื้อ

สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดใหญ่และปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยง?

เมื่อเกิดโรคระบาด ทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองติดเชื้อ การปฏิบัติทั่วไปสามารถมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการระบาดใหญ่และวิธีป้องกันตนเอง พวกเขายังสามารถให้การสนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์คนอื่นๆ ที่อาจประสบปัญหาในช่วงเวลานี้

มีบางสิ่งที่เจ้าของการปฏิบัติทั่วไปสามารถทำได้เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดใหญ่ และปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยง:

พัฒนาแผน ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาด้านการจัดการฝึกหัด ข้อมูลนี้ควรรวมถึงขั้นตอนที่คุณจะนำไปใช้ วิธีที่คุณจะสื่อสารกับพนักงานและผู้ป่วยของคุณ และสิ่งของที่คุณต้องการ
ให้ความรู้แก่พนักงานของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการระบาดใหญ่ และฝึกอบรมพวกเขาให้รู้จักวิธีสังเกตสัญญาณและอาการของการติดเชื้อ พวกเขาจำเป็นต้องสามารถระบุผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อ เพื่อให้สามารถแยกและรักษาได้
สต๊อกของใช้ต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ เจลล้างมือ ผ้าเช็ดฆ่าเชื้อ คุณอาจต้องการพิจารณาตุนยาตามใบสั่งแพทย์และเวชภัณฑ์
จำกัดผู้เข้าชม ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ การจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาในสำนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
รับทราบข้อมูล ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับพนักงานของคุณ
เตรียมพร้อมที่จะปิดสถานประกอบการของคุณหากจำเป็น หากอาการแย่ลงและคุณไม่สามารถให้การดูแลได้อย่างปลอดภัย คุณอาจต้องปิดสำนักงานชั่วคราว

แม้ว่าแนวทางปฏิบัติทั่วไปควรดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้องกันตนเองในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนอื่นๆ พวกเขาสามารถทำได้โดย:

ให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์คนอื่นๆ เกี่ยวกับการสังเกตสัญญาณและอาการของการติดเชื้อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนรับมือกับผู้ป่วยที่หลั่งไหลเข้ามา หากมีความจำเป็น มีพนักงานเพียงพอที่จะรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม
มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอในกรณีที่คุณต้องการแยกพนักงานหรือผู้ป่วยของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอสำหรับรับมือกับการระบาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น

แหล่งข้อมูลใดบ้างที่สามารถช่วยจัดการสถานการณ์การระบาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัยสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย?

ทุกประเทศจะมีทรัพยากรต่างๆ มากมายที่แบ่งปันให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและซึ่งกันและกัน ผ่านองค์กรต่างๆ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) เครือข่ายการแจ้งเตือนและรับมือการระบาดทั่วโลก (GOARN) และ Health Cluster การแบ่งปันและการระดมทรัพยากรจำนวนมากเกิดขึ้นระหว่างเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ แต่ละประเทศจะมีหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งชาติของตนเองที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในท้องถิ่น พวกเขายังสามารถช่วยประสานงานการสนับสนุนระหว่างประเทศได้หากจำเป็น

องค์กรจะจัดเตรียมข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งแนวทางทั่วไปและข้อมูลเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับองค์กรประเภทต่างๆ เช่น โรงพยาบาลหรือโรงเรียน

สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการเอาชนะการแพร่ระบาดคือการแบ่งปันความรู้ ทันทีที่มีการระบุถึงการระบาดที่อาจเกิดขึ้น องค์การอนามัยโลก (WHO) จะทำงานร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพระดับโลกอื่นๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสและการแพร่กระจายของไวรัส การแบ่งปันข้อมูลนี้ช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดและช่วยให้แน่ใจว่าการตอบสนองจะได้รับการประสานงาน ในยามวิกฤต บทความเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารที่ดีระหว่างทุกส่วนของระบบสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ เครือข่ายศูนย์การจัดการภัยพิบัติระหว่างประเทศสามารถช่วยเรื่องนี้ได้โดยการประสานงานทรัพยากรและให้การสนับสนุนในกรณีที่จำเป็น

บทบาทของรัฐบาลในช่วงการระบาดใหญ่