การประชาสัมพันธ์และยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ ไปสู่การประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล
ตามเนื้อผ้า แนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมถึงการสร้างและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย การมีส่วนร่วมในงานแสดงสินค้าสด และการสร้างความสัมพันธ์โดยใช้ความพยายามในการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เพื่อดึงดูดการเปิดรับสื่อ

การประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการตลาดโซเชียลมีเดียในยุคดิจิทัล มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกับการถือกำเนิดของโซเชียลมีเดียและได้เปิดวิธีใหม่ในการมีส่วนร่วมกับผู้ชมใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นรับจดททะเบียนบริษัท  การประชาสัมพันธ์และโซเชียลมีเดียทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขการสื่อสารในภาวะวิกฤต การจัดการชื่อเสียง การสื่อสารองค์กร การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสื่อ การจัดการชุมชน และอื่นๆ

การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลคืออะไร?

Digital Public Relations หรือ Digital PR เป็นกระบวนการในการจัดการชื่อเสียงออนไลน์ของบริษัทและเอกลักษณ์ของแบรนด์ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลอย่างกว้างขวางเพื่อใช้ประโยชน์จากการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้น เป็นวัตถุประสงค์หลักของการรวมการประชาสัมพันธ์เข้ากับแพลตฟอร์มการตลาดโซเชียลมีเดียดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการส่งต่ออย่างแพร่หลาย

เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Tik Tok, YouTube, Instagram, Facebook และ Snapchat บล็อก ฟอรัม และกระดานข่าวเป็นวิธีถ่ายทอดข้อความเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตลักษณ์ออนไลน์ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที เช่น WhatsApp, WeChat และ Messenger เป็นวิธีทั่วไปในการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม

บริษัทประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในศรีลังกากำลังเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมให้เป็นการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล PR wire เป็นบริษัทในศรีลังกาที่เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างการมองเห็นแบรนด์ทางออนไลน์และการมีส่วนร่วมกับแบรนด์

การประชาสัมพันธ์ในศรีลังกามีบทบาทสำคัญในโลกดิจิทัล เนื่องจากมีการมองเห็นมากขึ้น ในยุคดิจิทัลนี้ ช่วยให้องค์กรต่างๆ เปลี่ยน gatekeepers ให้กลายเป็นผู้สร้างชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างชุมชนออนไลน์ นอกจากนี้ บทความจิตวิทยา บริษัทประชาสัมพันธ์ในศรีลังกายังส่งเสริมการจัดการชื่อเสียงที่เอื้อต่อองค์กรในการมุ่งมั่นสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน