ความรับผิดของผู้ประเมินความสูญเสีย

ผู้อ้างสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายความสำหรับการระงับข้อเรียกร้อง ทนายความของผู้เรียกร้องเรียกว่าผู้ประเมินความสูญเสียเป็นตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์ต่อหน้า บริษัท ประกันเพื่อการตัดสินใจที่ยุติธรรม

บริษัท ประกันภัยหลายแห่งกำลังทำงานในตลาดและล้วนให้บริการที่ดีด้วยความพึงพอใจของลูกค้า จดทะเบียนบริษัท นับวันความนิยมของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือสาเหตุที่ผู้คนเชื่อมั่นใน บริษัท ประกันภัยและพวกเขาได้รับกรมธรรม์สำหรับทรัพย์สินของตน บริษัท ประกันภัยเปิดตัวแผนมากมายและพวกเขาทั้งหมดมีเสน่ห์มากและผู้คนก็ดึงดูดเข้าหามัน โดยทั่วไป บริษัท ประกันภัยยังดำเนินธุรกิจด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาเงินจำนวนหนึ่งผ่านกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พวกเขาพยายามจ่ายเงินน้อยลงให้กับผู้ถือกรมธรรม์สำหรับค่าเสียหายของตน แต่ บริษัท ประกันภัยต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทั้งหมดจึงไม่สามารถตัดสินใจได้โดยตรง

โดยทั่วไป บริษัท ประกันจะจ้างผู้ปรับการสูญเสีย ตัวปรับการสูญเสียทำให้การประเมินสำหรับ บริษัท ประกันเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ว่าผู้ถือกรมธรรม์กำลังพักอยู่ ตัวปรับความสูญเสียจะตรวจสอบทรัพย์สินสำหรับความเสียหายรวมทั้งหากจำเป็นให้สัมภาษณ์บุคคลที่อ้างสิทธิ์จาก บริษัท ประกันภัยและพยานที่อาจช่วยในการสอบสวนได้ ผู้ควบคุมการสูญเสียจะจัดการการเรียกร้องเช่นความเสียหายต่ออาคารและโครงสร้างหรือสามารถตรวจสอบการเรียกร้องความรับผิดที่เกิดจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลอุบัติเหตุทางรถยนต์การค้นหาบทความการลักทรัพย์และเหตุการณ์อื่น ๆ ดังกล่าว ตัวปรับการสูญเสียจะดำเนินการทั้งหมดในนามของผู้รับประกันภัย ในกระบวนการทั้งหมดพวกเขาพยายามลดมูลค่าความเสียหายของคุณเพื่อให้ บริษัท ประกันสามารถจ่ายเงินให้คุณน้อยลงสำหรับความเสียหายของคุณ

เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของคุณได้รับความเสียหายและคุณยื่นเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายใน บริษัท ประกันของคุณและ บริษัท ประกันพยายามจ่ายเงินให้น้อยลงซึ่งคุณไม่สมควรได้รับคุณควรจ้างผู้ประเมินความสูญเสีย ผู้ประเมินการสูญเสียทำงานเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อให้คุณสามารถจ้างพวกเขาสำหรับกระบวนการระงับข้อเรียกร้องของคุณ พวกเขาจะต่อสู้เพื่อสิทธิของคุณและพยายามกู้คืนความสูญเสียทั้งหมด พวกเขาดำเนินพิธีการทั้งหมดในนามของคุณซึ่งจำเป็นสำหรับการระงับข้อเรียกร้อง