คำแนะนำแบบขั้นตอนในการขายรถของคุณในเวอร์จิเนีย

หากคุณต้องการขายรถด่วนในเวอร์จิเนียคุณต้องดำเนินการหลายอย่างเช่นโอนชื่อไปยังผู้ซื้อถอดป้ายทะเบียนและแจ้ง บริษัท ประกันภัย ทำงานให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กระบวนการขายรถยนต์ในเวอร์จิเนียประสบความสำเร็จ

การขายรถเป็นกระบวนการที่ยาวนาน รับทำบัญชี ด้วยสิ่งที่ต้องดูแลเป็นล้านสิ่งมักจะกลายเป็นงานที่น่าเบื่อ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงขั้นตอนต่างๆในกระบวนการขายรถยนต์

รัฐเวอร์จิเนียมีกฎเฉพาะที่ต้องปฏิบัติในขณะขายรถของคุณ เนื่องจากเวอร์จิเนียเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ในบรรดา 50 รัฐของอเมริกาจำนวนผู้ซื้อรถจึงมีมาก แต่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขายที่ประสบความสำเร็จ ด้วยคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อไปนี้คุณจะสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการขายรถยนต์ในเวอร์จิเนีย

จะขายรถในเวอร์จิเนียได้อย่างไร?

1. ชื่อเรื่องการโอน

ขั้นตอนหลักคือการโอนชื่อไปยังผู้ซื้อ ในการดำเนินการโอนย้ายชื่อคุณจะต้องให้รายละเอียดที่จำเป็นและรับใบรับรองชื่อ กฎหมายของรัฐเวอร์จิเนียกำหนดให้คุณต้องให้รายละเอียดชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ คุณจะต้องระบุการอ่านมาตรวัดระยะทางและราคาขายของรถ นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อให้รายละเอียดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนชื่อเสร็จสมบูรณ์

2. ลบใบอนุญาตของคุณ

ก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อให้ถอดป้ายทะเบียนของคุณออก เมื่อคุณลบป้ายทะเบียนแล้วคุณสามารถโอนไปยังรถคันอื่นหรือส่งคืนให้กรมยานยนต์แห่งเวอร์จิเนีย คุณสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่การลงทะเบียนบนป้ายทะเบียนของคุณยังไม่หมดอายุและป้ายทะเบียนมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ในการขอรับเงินคืนคุณจะต้องแจ้งกรมยานยนต์แห่งเวอร์จิเนียเกี่ยวกับการปิดใช้งานป้ายทะเบียนและกรอกแบบฟอร์มการขอคืนเงินสำหรับการลงทะเบียนยานพาหนะ FMS 210 ตามลำดับ

3. แจ้ง บริษัท ประกันภัยของคุณเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

หลังจากขายรถของคุณคุณควรแจ้ง บริษัท ประกันภัยของคุณเกี่ยวกับการขาย ในกรณีที่คุณคิดจะซื้ออีกคุณสามารถโอนความคุ้มครองความรับผิดไปยังรถคันใหม่ได้ ก่อนที่จะยกเลิกความคุ้มครองความรับผิดโปรดแจ้งให้ Department of Vehicle Motors of Virginia ทราบเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน หาก บริษัท ประกันภัยยกเลิกนโยบายของคุณและ Department of Motors Vehicle of Virginia มีบันทึกว่าคุณเป็นเจ้าของรถใบขับขี่ของคุณจะตกอยู่ในความเสี่ยง ดังนั้นโปรดแจ้งกรมยานยนต์แห่งเวอร์จิเนียและ บริษัท ประกันภัยของคุณเกี่ยวกับการขายรถของคุณ

การขายรถของคุณในเวอร์จิเนียอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามบทความด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคำแนะนำแบบขั้นตอนข้างต้นสามารถช่วยคุณได้ในขณะที่ขายรถของคุณ