ตัวชี้วัดสำคัญว่าพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญช่วยให้คุณสามารถติดตามสุขภาพและการเติบโตของธุรกิจของคุณ ด้วยการตัดสินใจว่าค่าใดมีความสำคัญจากนั้นวัดค่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ที่ไหนในความคืบหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาธุรกิจของคุณ

เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะโต้แย้งว่าพวกเขามี ‘ความรู้สึกที่ดี’ สำหรับธุรกิจของพวกเขา นี่อาจเป็นจริง แต่ไม่เพียงพอที่จะประสบความสำเร็จ ตัวบ่งชี้หลักในธุรกิจของคุณจำเป็นต้องได้รับการกำหนดและกำหนดเวลาเพื่อติดตามและวัดความก้าวหน้าของคุณที่มีต่อช่วงเวลาหนึ่ง

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญสามารถใช้ในการติดตามพื้นที่ที่สามารถวัดได้และโดยนัยของธุรกิจของคุณ

ตัวบ่งชี้คีย์ที่วัดได้คือค่าที่คุณสามารถคำนวณหรือกำหนดได้จริงโดยดูจากการดำเนินธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ของคุณ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ : – กำไรสุทธิ, อัตราการเติบโต, การโทรหาพนักงานขายและอัตราการผลิตเป็นต้น

ตัวบ่งชี้คีย์โดยนัยคือค่าที่คุณสร้างเคสที่ดีที่สุดและค่าเคสที่แย่ที่สุดจากนั้นกำหนดค่าการวัด ณ เวลาหนึ่งโดยใช้วิจารณญาณของคุณ ค่าเหล่านี้อาจไม่สามารถพิจารณาได้โดยดูจากตัวชี้วัดการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับวิธีการรับค่า ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ :

– ความพึงพอใจของลูกค้าความเป็นผู้นำทางการตลาดและคุณธรรมของพนักงาน ฯลฯ

หากต้องการเริ่มการติดตามตัวบ่งชี้หลักในธุรกิจของคุณ:

1) พิจารณาว่าคุณอยู่ที่ไหนและคุณต้องการอยู่ที่ไหน

2) กำหนดขอบเขตที่จำเป็นต้องมีการติดตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจของคุณ

3) กำหนดช่วงของค่าที่คุณจะใช้ในการวัดตัวบ่งชี้คีย์ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อธุรกิจของคุณพัฒนา

4) พัฒนาคำอธิบายสำหรับค่าต่ำสุดและสูงสุดที่คุณจะใช้ในการวัดตัวบ่งชี้คีย์ (สิ่งนี้จะช่วยคุณในการวัดค่า)

5) วัดมูลค่าปัจจุบันของตัวบ่งชี้ที่สำคัญ

6) กำหนดเวลางานสำหรับการวัดและประเมินผลความคืบหน้าของคุณเป็นประจำด้วยตัวบ่งชี้หลักเพื่อให้คุณสามารถติดตามตำแหน่งที่คุณอยู่ตลอดเวลา

คุณควรแบ่งปันความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผลของตัวบ่งชี้หลักกับพนักงานและผู้จัดการในธุรกิจของคุณ คุณจะพบว่าเมื่อคุณเริ่มใช้ตัวบ่งชี้หลักเพื่อกำหนดเป้าหมายและพารามิเตอร์ของธุรกิจของบทความสุขภาพฟิตเนสคุณคุณและพนักงานของคุณจะได้รับการจัดตำแหน่งและเริ่มทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจของคุณ

กล้าหาญ แต่เป็นจริงในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจของคุณ โดยการกำหนดและจากนั้นวัดตัวบ่งชี้คีย์มีโอกาสดีที่คุณจะเข้าถึงและเกินสิ่งที่คุณตั้งไว้เป็นสถานการณ์กรณีที่ดีที่สุด