ธนาคารกรุงไทยจับมือ AIS ลงทุน Virtual Bank.

กรุงเทพฯ (NNT) – แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) และธนาคารกรุงไทย (KTB) ได้ร่วมมือกันลงทุนในธนาคารเสมือนจริงที่จะให้บริการทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ รับจดทะเบียนบริษัท

ผยง ศรีวณิช ประธาน KTB กล่าวว่า KTB และ AIS ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมลงทุนในธนาคารเสมือน ซึ่งจะให้บริการธนาคารปกติทางออนไลน์โดยไม่ต้องมีสำนักงานสาขา เขากล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนสะท้อนให้เห็นถึงการขยายธุรกิจสำหรับทั้งสองฝ่าย

ธปท.ยังไม่ออกระเบียบธนาคารเสมือน
ขณะนี้สถาบันการเงินกำลังรอธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ธนาคารเสมือนซึ่งน่าจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ ธนาคารกลางได้ร่างแนวทางการออกใบอนุญาตและวิจัยรูปแบบธนาคารเสมือนในประเทศต่างๆ โดยเน้นว่าแนวทางดังกล่าวจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและตลาดของไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า สถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารเสมือน เนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวควรมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ารายใหม่ที่ไม่มีธนาคารและลูกค้าที่มีฐานะต่ำกว่าธนาคารมากกว่าลูกค้าเดิม

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่ไม่มีใบอนุญาตการธนาคารมีสิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารเสมือน

ก่อนหน้านี้ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์บางรายได้แสดงความสนใจที่จะขอใบอนุญาตธนาคารเสมือนซึ่งอยู่ระหว่างรอประกาศกฎระเบียบ พวกเขาคาดหวังว่าการออกใบอนุญาตจะช่วยให้พวกเขาค้นพบโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นในยุคดิจิทัล

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/