ระบบองค์ความรู้, การวิเคราะห์เนื้อหาและตลาดซอฟต์แวร์การค้นพบ: การเพิ่มขึ้นของการประเมินมูลค่าของ US $ 60.0

ระบบองค์ความรู้, การวิเคราะห์เนื้อหาและตลาดซอฟต์แวร์การค้นพบจะแสดง CAGR แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ 23.5% จาก 2017 เป็น 2025 เพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่า 9.88 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2559 เป็น 60.06 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดผู้ขายชั้นนำต่างกระตือรือร้นที่จะเป็นหุ้นส่วนและจัดหา บริษัท ในด้านระบบความรู้การวิเคราะห์เนื้อหาและซอฟต์แวร์การค้นพบ ตัวอย่างเช่น SAP SE ประกาศการเข้าซื้อกิจการของ Roambi ซึ่งเป็น บริษัท วิเคราะห์คลาวด์ชั้นนำในเดือนกุมภาพันธ์ 2559ตลาดโลกสำหรับ  ระบบความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์เนื้อหาและซอฟต์แวร์การค้นพบ  มีแนวการแข่งขันที่รวมกันซึ่ง บริษัท ห้าอันดับแรกคิดเป็น 79% ของตลาดโดยรวมในปี 2559 สังเกตการวิจัยการตลาดที่โปร่งใสในรายงานล่าสุด ผู้ค้ารายใหญ่เหล่านี้ ได้แก่ IBM Corporation, SAP SE, Oracle Corporation, Google Inc. และ Microsoft Corporation มีความแข็งแกร่งในตลาดโลกเนื่องจากมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ตัวอย่างคือการแนะนำของ IBM Watson Imaging Clinical Review ซึ่งเป็นโซลูชันการสร้างภาพทางปัญญาโดย IBM Corporation ในเดือนมีนาคม 2017 รับจดทะเบียนบริษัท

การวิจัยการตลาดแบบโปร่งใสประเมินว่าระบบความรู้ระดับโลกการวิเคราะห์เนื้อหาและตลาดซอฟต์แวร์การค้นพบซึ่งมีมูลค่า 9.88 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2559 จะจัดแสดง CAGR แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่ 23.5% ในช่วงระหว่างปี 2560 ถึงปี 2568 ภายในปี 2568

การเรียนรู้ของเครื่องที่คาดว่าจะเป็นส่วนแอพลิเคชันที่น่าสนใจ

ในแง่ของการประยุกต์ใช้ส่วนของการประมวลผลภาษาธรรมชาติถือเป็นส่วนแบ่งที่โดดเด่นในรายได้โดยรวมที่ได้รับจากตลาดโลกในปี 2559 การใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้แนวโน้มการเติบโตของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ส่วน ส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องน่าจะเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับระบบความรู้ระดับโลกการวิเคราะห์เนื้อหาและตลาดซอฟต์แวร์การค้นพบในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์

ในแง่ของสภาพภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือครองตลาดโลกในปี 2559 การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ก่อนหน้าและการเพิ่มปริมาณข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเป็นปัจจัยสำคัญที่มีสาเหตุมาจากฐานที่แข็งแกร่งของอเมริกาเหนือในระบบความรู้ระดับโลกการวิเคราะห์เนื้อหาและตลาดซอฟต์แวร์การค้นพบ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอรายงานตัวอย่าง @  https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=21686

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นในส่วนของแอปพลิเคชันจำนวนมากเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตของตลาด

หนึ่งในแนวโน้มสำคัญที่ผลักดันความต้องการทั่วโลกสำหรับระบบความรู้การวิเคราะห์เนื้อหาและซอฟต์แวร์การค้นพบคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ของแอปพลิเคชัน ความก้าวหน้าที่สำคัญในเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลและการเพิ่มขึ้นของชุดข้อมูลขนาดใหญ่หลากหลายและซับซ้อนสูงและการพัฒนาที่กว้างขวางในด้านการเรียนรู้ของเครื่องกำลังนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากในหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งในทางกลับกัน ได้กลายเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบความรู้ระดับโลกการวิเคราะห์เนื้อหาและตลาดซอฟต์แวร์การค้นพบ

นอกจากนี้นวัตกรรมในการประมวลผลภาษาธรรมชาติยังสนับสนุนความต้องการระบบความรู้การวิเคราะห์เนื้อหาและตลาดซอฟต์แวร์การค้นพบ แพลตฟอร์มการพัฒนาอินเตอร์เฟสที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงการวิเคราะห์สื่อโซเชียลและการสนทนาโดยใช้การเรียนรู้เชิงความหมายเป็นนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ชุดแอปพลิเคชันที่ขยายตัวของเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังกระตุ้นความต้องการระบบความรู้ค้นหาบทความการวิเคราะห์เนื้อหาและตลาดซอฟต์แวร์การค้นพบ