วิธีเลือกที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี

การเลือกที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานที่ดี (WHS) ถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ บุคคลนี้จะเป็นแนวป้องกันแรกของคุณในการป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงาน การบาดเจ็บ หรือแม้แต่การเสียชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบที่คุณไม่ถือ ในการเลือกที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น คุณสมบัติ ข้อมูลประจำตัว ระดับประสบการณ์ ใบรับรอง/ใบอนุญาตที่ถือโดยผู้เชี่ยวชาญ

คุณควรพิจารณาด้วยว่าคุณต้องการบุคคลในบทบาทนี้เต็มเวลา โพสต์รับเชิญ นอกเวลา หรือเป็นตำแหน่งที่ปรึกษารับจดทะเบียนบริษัท  คุณสมบัติและระดับประสบการณ์ของที่ปรึกษาจะขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่พวกเขาทำเพื่อคุณ ดังนั้นควรเลือกบุคคลที่มีการฝึกอบรมและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายนี้อย่าลืมเรื่องค่าใช้จ่ายในการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัย รับใบเสนอราคาจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนก่อนที่จะเลือกข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ดำเนินการบริการให้คำปรึกษาของ WHS ซึ่งอาจมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับพวกเขามากกว่าที่จะให้คำแนะนำเพียงคนเดียว

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัยควรสามารถระบุและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอันตรายในสถานที่ทำงาน รวมทั้งให้การฝึกอบรม WHS ในที่ทำงาน พวกเขาควรจะสามารถสร้างการประเมินความเสี่ยง ใช้มาตรการควบคุม ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่จะลดความเสี่ยงในที่ทำงาน เมื่อเลือกที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัย ให้พิจารณาถึงประสบการณ์ของพวกเขากับอุตสาหกรรมของคุณ ระบบหรือกระบวนการใดที่พวกเขาได้ช่วยธุรกิจอื่นๆ เช่นคุณ

หลายคนจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอันตราย การจ้างที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงที่พนักงานต้องเผชิญในแต่ละวันในที่ทำงาน หากเกิดอุบัติเหตุ อาจมีการดำเนินการทางกฎหมายกับธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นสำหรับพวกเขาในช่วงท้าย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่มีระบบสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี เนื่องจากการออกกฎหมายที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งบังคับให้บริษัทต่างๆ ต้องรับผิดชอบต่อพนักงานของตนมากขึ้น