ส่งเสริมความปลอดภัยของอาหารเป็นวัฒนธรรมในครัว

หากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือเชฟมืออาชีพที่ทำงานในครัวเชิงพาณิชย์ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารถือเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ เนื่องจากร้านอาหารต้องจัดการกับการเตรียมอาหาร

ทุกคนมีบทบาทในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของและผู้บริหารร้านอาหาร พ่อครัวและแม่ครัว เซิร์ฟเวอร์และพนักงานเสิร์ฟ หรือใครก็ตามที่ดูแลเรื่องอาหาร หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอาหารที่คุณเสิร์ฟ และคุณเสนออาหารปนเปื้อนให้แขกของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ร้ายแรง รวมถึงการปิดสถานประกอบการรับจดทะเบียนบริษัท ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่ทำงานในนั้นก็จะตกงาน นี่คือเหตุผลที่การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และควรเริ่มจากด้านบนสุดของลำดับชั้นและลงไปที่ด้านล่างสุด

คุณอาจสงสัยว่าบทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารในเชิงบวกคืออะไร เมื่อธุรกิจด้านนี้ถูกเน้นย้ำและตามด้วยผู้บริหารระดับสูง ระดับล่างสุดก็ต้องทำเช่นเดียวกัน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยของอาหาร จัดหาชุดยูนิฟอร์มให้กับพนักงาน เช่น ผ้ากันเปื้อนและหมวกเชฟที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร กำหนดนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัย ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะการติดตามและประเมินพฤติกรรมของพนักงาน การเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเมื่อจำเป็น

การฝึกอบรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาด และสุขอนามัยก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากพนักงานจำเป็นต้องตระหนักถึงสิ่งที่ตนทำผิดและจะแก้ไขได้อย่างไร นอกจากนี้ พวกเขายังต้องรู้ว่าเหตุใดจึงควรรักษาความปลอดภัยของอาหารเป็นอันดับหนึ่ง

ต่อไปนี้คือบางวิธีที่คุณสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวกในด้านความปลอดภัยของอาหาร:

ให้คนรับผิดชอบ
กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน บทความคุณลักษณะ นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติ
เป็นตัวอย่างที่ดี
จัดให้มีการฝึกอบรมที่จำเป็น