long-shot-business-people-meeting_23-2148427063

อันตรายต่อสุขภาพในฤดูหนาวในการทำฟาร์ม

มีเว็บไซต์พยากรณ์อากาศมากมาย ซึ่งเว็บไซต์หลายแห่งสามารถทำนายสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำในรายละเอียดเป็นนาที ซึ่งมักจะทำในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงมาก
โดยส่วนใหญ่แล้ว การทำฟาร์มจะต้องดำเนินไปเหมือนธุรกิจทั่วไปหากมีเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีแง่มุมหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับการทำฟาร์มและการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติของธุรกิจอย่างลึกซึ้ง นั่นคือ ด้านสภาพอากาศ

ธรรมชาติของการทำฟาร์มหมายความว่างานส่วนใหญ่ทำในที่โล่ง ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสิ่งที่ทำการเกษตร รับจดทะเบียนบริษัทแต่โดยพื้นฐานแล้วงานของฟาร์มจะต้องทำนอกสภาพอากาศไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

มีอันตรายเฉพาะบางประการต่อสภาพอากาศในฤดูหนาว ซึ่งส่งผลต่อการทำงาน และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยบางประการสำหรับสภาพอากาศประเภทนั้น ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของฟาร์มคือต้องเก็บเกี่ยวพืชผล ปศุสัตว์หรือโคใด ๆ ที่จะเลี้ยงและดูแลและดูแล และกิจวัตรประจำวันทั้งหมดจะเสร็จสิ้น ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

อันตรายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสภาพฤดูหนาวและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนมีสองประเด็นหลักที่น่ากังวล หนึ่งคือผลกระทบที่ความหนาวเย็นรุนแรงมีต่อร่างกายของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอาการบวมเป็นน้ำเหลืองและอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ และอีกประการหนึ่งคือผลกระทบของสภาวะอันตรายที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานในฟาร์ม

เมื่อสภาพอากาศหนาวเย็นและเปียกชื้น ที่ดินจะเป็นอันตรายมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อขนส่งปศุสัตว์ พืชผล หรือผลิตผลประเภทอื่นๆ อาจเป็นจริงได้ไม่ว่าจะใช้เครื่องจักรด้วยหรือไม่ก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลต่ออุปกรณ์ทุกประเภทในการใช้งานได้เช่นกัน

อาการบวมเป็นน้ำเหลืองและอุณหภูมิต่ำกว่าปกติเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหลักสองประการสำหรับทุกคนที่ทำงานในฟาร์มในสภาพอากาศหนาวจัด เป็นข้อกังวลที่แท้จริงและควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในบริบทด้านสุขภาพและความปลอดภัย

แม้ว่าจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงรายบุคคลสำหรับบุคคลและลักษณะของงานที่ทำ แต่องค์ประกอบสำคัญของการป้องกันคือเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพ และการหมุนเวียนงานที่เหมาะสม

การปิดบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพต้องได้รับการประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ปลอดภัยเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขและประเภทของงานที่จะทำ นี่อาจเป็นเรื่องของการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลุมร่างกายทั้งหมด รวมทั้งศีรษะและเท้า และสวมเสื้อผ้าหลายชั้นตามความเหมาะสม การสวมเสื้อผ้าหลายชั้นสามารถช่วยติดตามอากาศระหว่างเสื้อผ้า ทำให้เกิดการติดตั้งบางประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ คล้ายกับที่คิดว่าจะป้องกันหลังคาในบ้าน

อันตรายหลักอีกประการหนึ่งคือสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่าการสูญเสียแรงฉุดลาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่ลื่นมากขึ้นของที่ดินเมื่อเปียกและเย็นเป็นน้ำแข็ง และผลกระทบต่อบุคคล รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรทุกประเภทอย่างไร

อันตรายหลักคือยากที่จะยึดครองที่ดินทั้งสำหรับบุคคลปศุสัตว์และเครื่องจักร นี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่แต่ละคนจะต้องสวมรองเท้าที่เหมาะสม และสำหรับการฝึกฝนที่จะสวมใส่อุปกรณ์เสริมใดๆ ก็ตามที่จำเป็นเพื่อให้จับได้กระชับ โดยปกติแล้วจะมีโซ่ลาก

อีกประการหนึ่งในการขนย้ายปศุสัตว์ด้วยตนเอง คือการเคลื่อนตัวช้าๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหนึ่งในโปรโตคอลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกประเภทนั้นช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดก็ตาม ยิ่งกิจกรรมการทำงานช้าลงเท่าใด โอกาสที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุจะน้อยลงต่อบทความพิมพ์ซ้ำฟรีส่วนบุคคล สัตว์ หรือรถแทรกเตอร์