เคล็ดลับสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก | การจัดการเวลาของคุณ

การจัดการเวลาในธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาและติดตามเพื่อให้ใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีการพัฒนาทักษะการบริหารเวลา การจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพจะกลายเป็นเรื่องยากมาก ส่งผลให้ไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้ เมื่อพูดถึงทักษะการจัดการโครงการและการบริหารเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นสองสิ่งที่ต้องให้ความสนใจอย่างเท่าเทียมกัน

การจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารเวลาและทักษะการจัดการโครงการ แม้ว่าการจัดการโครงการจะเน้นที่โครงการจริงรับจดทะเบียนบริษัท แต่การจัดการเวลาจะเน้นที่วิธีที่คุณจะใช้เวลามากกว่า การจัดการเวลาจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและใช้เพื่อวางแผนว่าคุณจะใช้เวลาอย่างไรในระหว่างโครงการ การจัดการโครงการจะเกี่ยวข้องกับทุกด้านของโครงการตั้งแต่การจัดกำหนดการ การประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และอื่นๆ
ข้อมูลและเป้าหมาย

เพื่อที่จะจัดการเวลาของคุณได้สำเร็จ คุณต้องสามารถ: วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดเป้าหมาย ประเมินข้อมูล พัฒนาแผนและกำหนดลำดับความสำคัญ หากคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผล คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของคุณ เนื่องจากคุณจะสามารถจัดเวลาของคุณในแบบที่คุณใช้เวลาอย่างมีคุณภาพมากที่สุดโดยเสียเวลาน้อยที่สุด

คุณจะเพิ่มผลผลิตซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลกำไร มีหลายวิธีในการพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของคุณ เช่น: การกำหนดเป้าหมายรายวัน การพัฒนาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการบรรลุเป้าหมาย การดำเนินการตามแผนอย่างถูกต้อง และอื่นๆ แต่ละกิจกรรมต้องใช้เวลาและต้องใช้ทักษะที่ดี

เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของคุณ คุณควรพิจารณาสอบเพื่อรับรองการจัดการโครงการ การสอบเพื่อรับรองการจัดการโครงการได้รับการออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะและความรู้ในการจัดการโครงการของคุณ เพื่อให้คุณได้รับใบรับรองที่จำเป็นเพื่อให้คุณบรรลุตำแหน่งระดับการจัดการในองค์กรของคุณ

การทำข้อสอบเพื่อรับรองการจัดการโครงการจะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธี: จัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วางแผนโครงการให้ดี มอบหมายงานและงาน จัดลำดับความสำคัญของโครงการด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ประเมินความคืบหน้าของโครงการ สร้างตารางงาน ดูแลโครงการ ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ และตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ หากคุณสำเร็จการสอบรับรองการจัดการโครงการ คุณจะสามารถได้รับการรับรองดังต่อไปนี้: ผู้จัดการโครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการโครงการ II ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ I & II ผู้เชี่ยวชาญโครงการ I & II ผู้เชี่ยวชาญระบบโครงการ และช่างเทคนิคโครงการ I & ครั้งที่สอง

หากบริษัทของคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการเวลา คุณอาจต้องการรับการรับรองการจัดการโครงการ มีหลักสูตรการรับรองการจัดการโครงการมากมายที่สามารถสอนทักษะทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรการจัดการโครงการจำนวนมากยังสอนวิธีใช้การจัดการโครงการในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งจะให้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานภาคสนามแก่คุณ ชั้นเรียนเหล่านี้มักเปิดสอนในวิทยาลัยชุมชน โรงเรียนอาชีวศึกษา และโรงเรียนเทคนิค/การค้า หากคุณเลือกสอบเพื่อรับรองการจัดการโครงการ คุณจะต้องสอบผ่านหลังจากผ่านการสอบข้อเขียน การทดสอบทักษะ แบบฝึกหัดการสร้างทีม และการสอบปลายภาค

มีหลายวิธีที่การรับรองการจัดการโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ สามารถช่วยให้คุณเข้าใจโครงการที่คุณกำลังจัดการได้ดีขึ้น ปรับปรุงวิธีจัดการเวลา พัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น และเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรองของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นรับการรับรองการจัดการโครงการโดยค้นหาหลักสูตรท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ มีหลักสูตรการรับรองการจัดการโครงการมากมายให้เลือก ดังนั้นคุณจะไม่มีปัญหาในการค้นหาหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เมื่อคุณทำการสอบรับรองการจัดการโครงการ บทความจิตวิทยา คุณก็พร้อมแล้ว!