ไฟล์แนบคำสั่งซื้อ Magento 2
บทความธุรกิจ | 7 กรกฎาคม 2564
ร้านค้าออนไลน์มีข้อ จำกัด ในการอธิบายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามที่เกิดขึ้นในร้านค้าจริง อย่างไรก็ตาม สามารถเอาชนะได้ในร้าน Magento 2 โดยใช้ส่วนขยาย Magento 2 Order Attachment…
ร้านค้าออนไลน์มีข้อ จำกัด ในการอธิบายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามที่เกิดขึ้นในร้านค้าจริง อย่างไรก็ตาม รับจดทะเบียนบริษัทมันสามารถเอาชนะได้ในร้าน Magento 2 โดยใช้ส่วนขยาย Magento 2 Order Attachment! ช่วยให้แนบเอกสารต่างๆ เช่น ภาพหน้าจอ คู่มือ บทช่วยสอน การออกแบบ ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ กับคำสั่งซื้อได้

ส่วนขยายช่วยให้ลูกค้าแนบไฟล์กับคำสั่งซื้อที่ลูกค้าและผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ ช่วยลดภาระงานในการดึงข้อมูลคำสั่งซื้อ

ส่วนขยายไฟล์แนบใบสั่งซื้อ Magento 2 ช่วยให้สามารถสื่อสารกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเพิ่มความคิดเห็นพร้อมไฟล์แนบโดยผู้ดูแลระบบและลูกค้า

ประโยชน์ของเอกสารแนบคำสั่งซื้อ Magento 2:
ตัวเลือกในการระบุเส้นทางเพื่อบันทึกไฟล์แนบทั้งหมดโดยลูกค้าและผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบต้องป้อนค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับประเภทไฟล์ที่อนุญาต เช่น:
jpg
jpeg
png
zip
rar
docx
เอกสาร
ไฟล์ PDF
bmp
กิ๊ฟ
xls
xlsx
ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดขนาดไฟล์สูงสุดของไฟล์แนบที่ลูกค้าจะอัปโหลดได้
จำกัดสิ่งที่แนบมาตามกลุ่มลูกค้า
ลูกค้าสามารถลบไฟล์แนบที่ตนอัปโหลดได้
แจ้งลูกค้าทางอีเมลเมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มไฟล์แนบในคำสั่งซื้อที่มีอยู่
แจ้งผู้ดูแลระบบทางอีเมลเมื่อลูกค้าเพิ่มไฟล์แนบในคำสั่งซื้อ ระบุ ID อีเมลในแบ็กเอนด์เพื่อรับการแจ้งเตือนเหล่านี้
ให้ลูกค้าแนบเอกสารการสั่งซื้อและไฟล์จากหน้าชำระเงินและหน้าใบสั่งซื้อบัญชีของฉัน
ผู้ดูแลระบบมีตัวเลือกในการแนบเอกสารคำสั่งซื้อจากส่วนมุมมองคำสั่งซื้อในแบ็กเอนด์
ผู้ดูแลระบบและลูกค้าสามารถเพิ่มความคิดเห็นขณะอัปโหลดไฟล์แนบคำสั่งซื้อได้
ส่งอีเมลแจ้งเตือนไฟล์แนบให้กับลูกค้าเป็นอีเมลแยกต่างหากหรืออีเมลคำสั่งซื้อพร้อมไฟล์แนบ
อำนวยความสะดวกในการลากและวางคุณลักษณะสำหรับการอัปโหลดไฟล์แนบ
แอดมินสามารถเพิ่มไฟล์แนบในการแจ้งเตือน Emails
แนบไฟล์หลายไฟล์พร้อมกับคำสั่งเดียว
แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อลูกค้าพยายามเพิ่มสิ่งที่แนบด้วยประเภทไฟล์ที่ถูกจำกัด
ให้ลูกค้าดูไฟล์แนบในแท็บ “เอกสารแนบคำสั่งซื้อของฉัน” ในส่วน “บัญชีของฉัน”
ให้ลูกค้าตรวจสอบเอกสารแนบเฉพาะของคำสั่งซื้อจากส่วนมุมมองคำสั่งซื้อในบัญชีของฉัน
อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเพิ่ม แก้ไข หรือนำไฟล์แนบออกจากแท็บคำสั่งแนบ
ผู้ดูแลระบบสามารถซ่อนไฟล์แนบจากส่วน “บัญชีของฉัน” ของลูกค้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบทความการจัดการธุรกิจ โปรดไปที่: https://meetanshi.com/magento-2-order-attachment.html
ที่มา: บทความฟรีจาก ArticlesFactory.com