3 แนวโน้มสำคัญที่ช่วยเร่งการคาดการณ์ตลาดไมโครแคปซูล

ภูมิทัศน์การแข่งขันของตลาดไมโครแคปซูลประกอบด้วยบริษัทต่างๆ เช่น Encapsys, Syngenta, BASF, Bayer, 3M และ Dow เป็นต้น
ส่วนแบ่งตลาดไมโครแคปซูลทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2561-2567 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากภาคส่วนเคมีเกษตร อาหารเพื่อการใช้งาน และเภสัชกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์

มีการนำระบบการนำส่งแบบหลายองค์ประกอบเพิ่มมากขึ้น ความจำเป็นในการลดขนาดแคปซูล และการดูดซึมยาที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสการเติบโตอย่างมากในภูมิภาคที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพที่แข็งแกร่ง รวมถึงยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา

ในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำหอม รับจดทะเบียนบริษัท ของใช้ส่วนตัว และของใช้ในบ้าน ปัจจัยดังกล่าวควบคู่ไปกับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่เชื่อมโยงกับเทคนิคการห่อหุ้มไมโครแคปซูล เช่น การป้องกันการปล่อยสารทดแทนอาหารที่กินได้และสารเติมแต่งสารอาหารอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มที่จะขยายการขยายตัวของอุตสาหกรรมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ตามการประมาณการของ Global Market Insights, Inc. ตลาดไมโครแคปซูลทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 14 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2567

ความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีไมโครแคปซูลเชิงกลไก ในแง่ของการแบ่งส่วนตามเทคโนโลยี ส่วนกลไกจะมีส่วนแบ่งตลาดเกือบ 60% ภายในปี 2567 ซึ่งเป็นผลมาจากความพร้อมจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดและการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมปลายทางเพื่อผลิตไมโครสเฟียร์และไมโครแคปซูล
ในส่วนของวัสดุหลัก ส่วนที่เป็นของแข็งมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 20% ของตลาดไมโครแคปซูลทั่วโลก เนื่องจากมีความสามารถในการกระจายวัสดุอย่างราบรื่นในกระแสลมที่รองรับ และทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มปริมาณ สารเร่ง สารเพิ่มความคงตัว ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ และสารเจือจาง

เมื่อพิจารณาถึงวัสดุเคลือบแล้ว ส่วนเจลาตินมีแนวโน้มที่จะแสดงอัตราการเติบโตประมาณ 10% จนถึงปี 2567 อันเป็นผลมาจากการใช้วัสดุเคลือบนี้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นเรซินที่ละลายน้ำได้ การเติบโตแบบแยกส่วนสามารถสนับสนุนได้ด้วยการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยา และอาหาร

นวัตกรรมน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนและอุตสาหกรรมการดูแลส่วนบุคคล
บนพื้นฐานของการใช้งาน ตลาดไมโครแคปซูลจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ เคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน วัตถุเจือปนอาหาร และกลุ่มเภสัชกรรม ในจำนวนนี้ ภาคส่วนเภสัชกรรมคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น 2 ใน 3 ของโลกภายในปี 2567 ซึ่งสามารถให้เครดิตกับข้อดีของไมโครแคปซูลที่เพิ่มขึ้นในการเพิ่มความเสถียร ปรับปรุงคุณสมบัติการปลดปล่อยของยา กลบรสขม และจัดหายาเฉพาะ จัดส่งในอุตสาหกรรมนี้

การเติบโตของอุตสาหกรรมไมโครแคปซูลโดยรวมได้รับแรงหนุนจากความต้องการน้ำยาทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมครัวเรือนและการดูแลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป เนื่องจากการมีอยู่ของเทคโนโลยีทางเลือกและต้นทุนการประมวลผลที่สูงของเทคโนโลยีไมโครแคปซูล นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรม R&D อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเลือก ควบคู่ไปกับความรู้ด้านเทคนิคและค่าใช้จ่ายสูงที่เกี่ยวข้องกับตลาด อาจขัดขวางแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตข้างหน้า

เทคโนโลยีการเคลือบสูงในยุโรป
ในระดับภูมิภาค ตลาดไมโครแคปซูลของยุโรปจะมีการเติบโตอย่างมากในปีต่อๆ ไป เนื่องมาจากความพร้อมที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีการเคลือบ วัตถุดิบ และการประยุกต์ใช้ไมโครแคปซูลในระดับสูงทั่วทั้งภูมิภาค นอกจากนี้ ความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร จะช่วยเพิ่มพลวัตของอุตสาหกรรมในภูมิภาคตามกรอบเวลาโดยประมาณ

ตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคม 2020 Lubrizol Life Science Health ได้เปิดตัวไมโครแคปซูล ASTAGILE™ ซึ่งเป็นแอสตาแซนธินที่ยั่งยืนที่ผ่านการรับรองจากสารอินทรีย์ ซึ่งบรรจุไมโครแคปซูลด้วยสาหร่ายสไปรูลินาComputer Technology Articles เพื่อส่งเสริมความคล่องตัวทางจิตและรับรองการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีสำหรับผู้บริโภค