การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในคูเวตคืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ

Factocert เป็นตัวอย่างที่ดีของการให้คำปรึกษาที่ปลูกฝังแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม แนวทางปฏิบัติของเรากำหนดข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO, CE Mark, VAPT, Six Sigma, Process Audit และมาตรฐานสากลอื่นๆ
ISO 9001 2015 คืออะไรกันแน่?

มาตรฐาน ISO 9001 เป็นของตระกูล ISO 9001 ISO 9000 และเป้าหมายหลักของมาตรฐานสากลนี้คือระบบการจัดการคุณภาพในทุกธุรกิจ เสาหลักสองประการที่กล่าวถึงข้างต้นจะเป็นจุดสนใจหลักของการรับรอง ISO 9001 ของเราในการใช้งานมาตรฐานโอมาน: ความพึงพอใจของลูกค้าและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการ มาตรฐาน ISO 9001 จะช่วยให้บริษัทปรับปรุงคุณภาพของบริการที่นำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอให้กับผู้บริโภค ในขั้นต้น ในระหว่างการดำเนินการตามระบบการจัดการคุณภาพ การดำเนินการตามนโยบายภายในทุกแผนกเพื่อให้เป็นไปตามนั้นจะได้รับการเน้นย้ำเป็นจำนวนมหาศาล และถือเป็นข้อกำหนดหลักสำหรับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ รับจดทะเบียนบริษัทคุณต้องปฏิบัติตามกรอบการทำงานที่พัฒนาโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทีมผู้บริหารสูงสุดและที่ปรึกษา ISO

การประยุกต์ใช้แนวทางกระบวนการระบบการจัดการคุณภาพช่วยให้:

ประสิทธิภาพของกระบวนการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของกระบวนการสามารถปรับปรุงได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูล
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสอดคล้องในการตอบสนองต่อข้อกำหนดของคุณ
จะต้องพิจารณากระบวนการในแง่ของมูลค่าเพิ่ม
หากอยู่ภายในขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานสากล ขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพของบริษัทต้องสามารถเข้าถึงได้และดูแลรักษาเป็นเอกสาร ขอบเขตควรระบุชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุม และให้เหตุผลกฎใด ๆ ของมาตรฐานสากลนี้ที่องค์กรกำหนดจะไม่นำไปใช้กับพื้นที่ของระบบการจัดการคุณภาพ ค้นหาอินพุตที่ต้องการและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกระบวนการเหล่านี้ กำหนดลำดับและปฏิสัมพันธ์ของขั้นตอนเหล่านี้ ค้นหาเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ เช่น การเฝ้าติดตามการวัด การเฝ้าติดตาม และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานและการกำกับดูแลกระบวนการเหล่านี้เหมาะสม ค้นหาทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุนกระบวนการเหล่านี้และให้แน่ใจว่าพร้อมใช้งาน กำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่สำหรับกระบวนการเหล่านี้

บริการ ISO ของเราประกอบด้วย:

ISO 14001: ISO 14001 Certification ในมาตรฐานโอมานเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้มาจากกลุ่ม ISO 14000 กระบวนการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรต้องใช้ความพยายามอย่างมากจากทั้งบริษัทและพนักงานที่ทำงานให้กับธุรกิจ

ISO 45001: มาตรฐาน ISO 45001 มุ่งเน้นไปที่การสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพสำหรับพนักงานในสถานที่ทำงาน การรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ในมาตรฐานโอมานเป็นระบบการจัดการที่ใช้ในการควบคุมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป้าหมายของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือการลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากการทำงาน องค์กรสามารถได้รับความไว้วางใจจากพนักงานแต่ละคนโดยการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อสุขภาพที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ISO 27001: มาตรฐาน ISO 27001 ในการจัดการความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากลที่มีชื่อเสียง ระบบการจัดการต้องทำงานมากเพื่อสร้างโปรแกรมความปลอดภัยภายในโครงสร้างการบริหารขององค์กร อีกส่วนหนึ่งของปีกต้องดูแลโดยผู้บริหารระดับสูง การรับรอง ISO 27001 ในโอมานจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ISO 22000: มาตรฐาน ISO 2200 เกี่ยวข้องกับอาหารและอุตสาหกรรมเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร การรับรองมาตรฐาน ISO 22000 ในมาตรฐานโอมานได้กำหนดความสำคัญของระบบความปลอดภัยด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าและการดำเนินงานขององค์กรตามการสื่อสาร

ISO 17025: การรับรอง ISO 17025 ในโอมานช่วยให้ห้องทดลองพิสูจน์ได้ว่ามีความสามารถและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการและองค์กรอื่นๆ ด้วยการสร้างการยอมรับในผลลัพธ์ในประเทศต่างๆ มากขึ้น

ISO 13485: ทุก ๆ ห้าปีมาตรฐาน ISO ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ หรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่ามีความทันสมัยและเกี่ยวข้องกับตลาด การรับรอง ISO 13485 ในโอมานได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงวิธีการที่ทันสมัยที่สุดของระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี กฎระเบียบ และความคาดหวัง

เครื่องหมาย CE: ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำเป็นต้องมีการรับรอง CE ก่อนที่จะจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป การรับรอง CE ในโอมานหมายความว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุง