การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ

คำว่า ‘ผู้ประกอบการ’ นั้นมาจากคำว่า ‘entre’ ซึ่งแปลว่า ‘ระหว่าง’ และ ‘prendre’ ซึ่งหมายถึง ‘รับ’ เดิมคำนั้นถูกติดแท็กกับผู้ที่รับความเสี่ยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือเริ่มกิจการใหม่ (Barringer และ Ireland, 2006) อย่างไรก็ตามในธุรกิจร่วมสมัยสาระสำคัญของพฤติกรรมผู้ประกอบการคือการระบุโอกาสและนำแนวคิดที่เป็นประโยชน์มาสู่การปฏิบัติ ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถกำหนดเป็นกระบวนการที่บุคคลแสวงหาโอกาสโดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรที่พวกเขากำลังควบคุมอยู่ในปัจจุบัน (Barringer and Ireland, 2006, p5)

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้รับความสนใจอย่างมากและถูกมองว่าเป็นเส้นทางอาชีพ รับจดทะเบียนบริษัท ที่น่าสนใจซึ่งส่งผลให้เกิดการโจมตีของวรรณกรรมและการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบการ (Papers4you.com, 2006) สิ่งนี้ปรากฏชัดเจนในความจริงที่ว่า Amazon.com มีหนังสือเกือบ 5,800 เล่มที่จัดการกับพฤติกรรมด้านการประกอบการ (Barringer and Ireland, 2006) อย่างไรก็ตามวรรณกรรมส่วนใหญ่มีการทำซ้ำในลักษณะที่อธิบายถึงคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมือนกันของความหลงใหลในธุรกิจความดื้อรั้นแม้จะล้มเหลวหน่วยสืบราชการลับการดำเนินการ ฯลฯ รวมถึงความวุ่นวายของผู้ประกอบการสตรีเช่น Anita Roddick มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ในทางกลับกัน, เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการเปิดธุรกิจเป็นเรื่องง่ายความท้าทายที่แท้จริงคือการเปิดธุรกิจ เรื่องนี้เห็นได้ชัดจากสถิติล่าสุดจาก Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ที่ชี้ให้เห็นว่า 20% ของ บริษัท ใหม่ในสหรัฐอเมริกาล้มเหลวในปีแรกนั้นเอง (Barringer and Ireland, 2006)

อย่างไรก็ตามความสำคัญของกิจกรรมผู้ประกอบการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่แปลกใหม่ (Papers4you.com, 2006) Schumpeter เป็นคนแรกที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการจะทำให้เทคโนโลยีในปัจจุบันล้าสมัยไปแล้วและการใช้คำศัพท์นั้นเหมือนกับ ‘การทำลายอย่างสร้างสรรค์’ (Welsch, 2005) กระบวนการของผู้ประกอบการทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนทั่วไปไม่กี่ขั้นตอนในการตัดสินใจที่จะเป็นผู้ประกอบการพัฒนาความคิดทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จโดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ หลังจากร่างแบบจำลองทางธุรกิจแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการย้ายจากความคิดไปสู่ บริษัท ผู้ประกอบการ รับเงินสนับสนุนทางการเงินที่ดีและเขียนแผนธุรกิจซึ่งจะช่วยดึงการเงิน ขั้นตอนสุดท้ายและขั้นสุดท้ายคือการจัดการ บริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตอย่างยั่งยืน (Barringer and Ireland, 2006)

การเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นการเดินทางที่ยาวนานผ่านขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้นและต้องใช้ทักษะและคุณสมบัติในการดำเนินการให้สำเร็จ อย่างไรก็ตามความเชื่อที่ว่า ‘ผู้ประกอบการไม่ได้เกิดขึ้น’ นั้นเป็นตำนานและการรู้ผ่านทุ่งนาจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นขึ้น