ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อจำนองและสินเชื่อจำนองย้อนกลับ

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อจำนองและสินเชื่อจำนองย้อนกลับ

เงินกู้ที่นำไปจำนำทรัพย์สินเป็นสินเชื่อจำนอง รัฐบาลสหภาพแรงงานของอินเดียตัดสินใจขยายผลประโยชน์ของสินเชื่อจำนองให้กับผู้สูงอายุที่เกษียณอายุในรูปแบบของสินเชื่อจำนองย้อนกลับ ค้นหาความแตกต่างระหว่างทั้งสอง – เงินกู้จำนองและเงินกู้จำนองย้อนกลับ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย หมายถึง การวางหลักประกัน ดังนั้น สินเชื่อจำนองในอุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยจึงเป็นเงินกู้ที่นำมาเทียบกับทรัพย์สินที่จำนำเป็นหลักประกัน สินเชื่อจำนองมีประโยชน์เมื่อเทียบกับสินเชื่อทันทีอื่น ๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ รับจดทะเบียนบริษัท ค่าธรรมเนียมการยึดสังหาริมทรัพย์ & เงื่อนไขการปิด ฯลฯ เรียกอีกอย่างว่าสินเชื่อต่อต้านทรัพย์สิน สินเชื่อจำนองจะถูกนำไป เป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุนส่วนบุคคล เช่น การศึกษาเด็ก การแต่งงานของเด็ก การรักษาพยาบาล การขยายธุรกิจ ฯลฯ เงินกู้จำนองโดยธนาคารผู้ให้กู้/NBFC/HFC ให้เฉพาะผู้กู้ที่มีรายได้ตามกฎหมายหมุนเวียนและอยู่ในวงเงินสูงสุดเท่านั้น อายุเกษียณ 60 ปี ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกกีดกันไม่ให้รับเงินกู้จำนอง ดังนั้น ด้วยมุมมองที่จะขยายประโยชน์ของสินเชื่อจำนองให้กับผู้สูงอายุ รัฐบาลสหพันธ์อินเดียได้แนะนำแนวคิดของ Reverse Mortgage เพื่อให้พวกเขาสามารถยืมเงินผ่านการจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงินของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ของการรักษาพยาบาล

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อจำนองย้อนกลับ Reverse

นายเลขที่

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อที่อยู่อาศัยย้อนกลับ Reverse

1

ความหมาย

การจำนองเป็นประเภทของเงินกู้ที่มีหลักประกันเนื่องจากมีหลักประกันที่ให้ไว้ หลักประกันหมายถึงการจำนำทรัพย์สินเพื่อรับเงินกู้

เงินกู้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเพื่อใช้ชำระเงินประจำ/เป็นงวดจากธนาคาร/ NBFC จากการจำนองบ้านของตน โดยที่ยังคงความเป็นเจ้าของบ้านและครอบครองไว้เหมือนเดิม

2

ใครสมัครได้บ้าง

บุคคลที่มีเงินเดือนและประกอบอาชีพอิสระ

เกษียณอายุผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

3

วัตถุประสงค์

สามารถใช้สำหรับการศึกษาของเด็ก การแต่งงานของเด็ก การขยายธุรกิจ.

สามารถใช้ได้เฉพาะค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น

สามารถใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่นได้

ไม่สามารถใช้เพื่อการลงทุนหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้

4

ประเภทอสังหาริมทรัพย์

กรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับทรัพย์สินเชิงพาณิชย์สามารถจำนองได้

เฉพาะความเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่สามารถจำนองได้

ไม่อนุญาตให้มีทรัพย์สินทางการค้า

5

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบรรพบุรุษและทรัพย์สินที่มีโฉนดถือได้

ไม่นับทรัพย์สินของบรรพบุรุษ พลเมืองอาวุโสต้องมีทรัพย์สินที่ได้มาด้วยตนเองหรือเป็นเจ้าของร่วมกับคู่สมรส

6

ชีวิตที่อยู่อาศัยของทรัพย์สิน

5 ปี – 50 ปี. จำเป็นต้องมีรายงานการตรวจสอบโครงสร้างที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

ไม่น่าจะต่ำกว่า 20 ปี

7

ผู้ให้บริการ

ทุกธนาคารและ NBFCs

เฉพาะธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกและธนาคารเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง

8

จำกัด อายุ

เงินเดือน – สูงสุด 60 ปี

ประกอบอาชีพอิสระ – สูงสุด 65 ปี

ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

9

คุณสมบัติ

ต้องมีกระแสรายได้ต่อเดือนสม่ำเสมอ

ไม่ต้องการรายได้ใดๆ

10

CIBIL

ต้องมีคะแนน CIBIL ขั้นต่ำ 750 ขึ้นไป

ไม่ต้องการข้อกำหนดคะแนนเครดิตใด ๆ

11

ระยะเวลาเงินกู้

สูงสุด 15 ปี

ขั้นต่ำ 10 ปี จนถึงอายุผู้กู้

12

การเบิกเงินกู้

การเบิกจ่ายเงินกู้เต็มจำนวน ไม่มีการเบิกจ่ายบางส่วน

เงินกู้สามารถให้ผ่านการเบิกจ่ายรายเดือน รายไตรมาส ครึ่งปี หรือรายปี หรือเป็นเงินก้อน หรือเป็นวงเงินสินเชื่อ หรือเป็นการรวมทั้งสาม

13

วงเงินกู้

ไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุดถูก จำกัด ไว้ที่ 50 แสน – 1 สิบล้านรูปี

14

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

0.40% – 1.5% ของวงเงินกู้

0.50% ของวงเงินกู้

15

น่าสนใจ

ดอกเบี้ยจะคิดจากเงินต้นทั้งหมดและชำระล่วงหน้าด้วยเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน

ดอกเบี้ยจะคิดจากเงินต้นเท่านั้น และดอกเบี้ยจะทบเป็นยอดเงินต้น ซึ่งจะจ่ายเมื่อปิดเงินกู้

16

อัตราดอกเบี้ย

อัตราฐาน + 1% – 2%

อัตราฐาน + 2.75 % – 3%

17

EM

ประกอบด้วยเงินต้น + ดอกเบี้ย

ไม่มีอีเอ็มไอดังกล่าว

18

การชำระคืน

การชำระคืนจะทำผ่าน EMI ตลอดอายุเงินกู้ OR เมื่อผู้กู้เต็มใจปิดเงินกู้ล่วงหน้า

เงินกู้ + ดอกเบี้ยจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อผู้กู้ขายบ้านหรือย้ายออกไปอย่างถาวรหรือเมื่อผู้กู้ที่รอดชีวิตคนสุดท้ายเสียชีวิต หรือเมื่อผู้กู้เต็มใจปิดเงินกู้ล่วงหน้า

19

ค่าธรรมเนียมการยึดสังหาริมทรัพย์

ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่วงหน้าและบางส่วนสำหรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ค่าธรรมเนียมการปิด 2% – 4% ของจำนวนเงินกู้สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่วงหน้า

20

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

การยกเว้นภาษีใช้ได้กับดอกเบี้ยที่จ่ายเท่านั้น:

ก) การใช้งานปลายทางมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยสามารถเรียกดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้ตามมาตรา 37 (1)
b) สิ้นสุดการใช้งานสำหรับการซื้อpur

การต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้านสามารถเรียกร้องได้ตามมาตรา 24(ข)
ค) สิ้นสุดการใช้งานด้วยเหตุผลส่วนตัว การศึกษา การแต่งงาน ฯลฯ – ไม่มีการยกเว้นดอกเบี้ย

หมายเหตุ: เอกสารสำคัญจะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและพิสูจน์เหตุผลในการใช้เงินกู้เพื่อเรียกร้องการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ย

การชำระเงินทั้งหมดภายใต้การจำนองย้อนกลับได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ภายใต้มาตรา 10(43)

หากธนาคารขายทรัพย์สิน ผู้ยืมจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรจากการขายทรัพย์สิน

นอกจากนี้รายได้งวดที่อยู่ในมือของผู้กู้ยังต้องเสียภาษี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.loanfasttrack.com/

Loanfasttrack เป็น บริษัท ผู้ให้บริการสินเชื่อในมุมไบตั้งแต่ปี 2558 ให้บริการสินเชื่อในมุมไบ – สินเชื่อที่อยู่อาศัยในมุมไบ, สินเชื่อจำนองในมุมไบ, สินเชื่อส่วนบุคคลในมุมไบ, สินเชื่อธุรกิจในมุมไบ, สินเชื่อธุรกิจที่ไม่มีหลักประกัน, การโอนสินเชื่อบ้าน บทความจิตวิทยา สินเชื่อเติมเงิน และการโอนเงินกู้