จะบรรลุวิธีการศึกษา MBBS ในรัสเซียได้อย่างไร

PSP Education เป็นที่ปรึกษาต่างประเทศเพียงรายเดียวที่ให้บริการการศึกษา mbbs ในรัสเซียสำหรับนักเรียนชาวอินเดียทุกคนที่ต้องการไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา

นักเรียนชาวอินเดียทำการทดสอบแข่งขันที่ยากและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก รับจดทะเบียนบริษัท โดยมีผู้สมัครนับล้านในแต่ละปีสำหรับการทดสอบเช่น NEET เนื่องจากการแข่งขันในระดับสูงและค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางการแพทย์ในอินเดียสูง ผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่าจะได้เป็นแพทย์ที่ดีหลายคนจึงพลาดโอกาสเป็นแพทย์ที่ดี

คุณสมบัติ

ในรัสเซียไม่มีการสอบเข้าสำหรับ MBBS
การรับเข้าเรียน MBBS ในรัสเซียไม่จำเป็นต้องบริจาค
การเข้าสู่มาตรฐานการครองชีพของยุโรปทำได้ง่าย
มหาวิทยาลัยการแพทย์ของรัสเซียได้รับการยอมรับในระดับสากล
มีหลักสูตรที่ได้รับเงินอุดหนุนและต้นทุนต่ำ
ในมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีโรงอาหารอินเดีย
ในการฝึกฝนในอินเดีย คุณต้องมีผลการทดสอบการคัดกรอง MCI ที่ยอดเยี่ยม
สำหรับนักเรียนชาวอินเดีย วีซ่ารับประกัน 100 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด
MBBS ในรัสเซีย

รัสเซียเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนแพทย์ในต่างประเทศมาโดยตลอด รัสเซียอยู่ในอันดับที่ 30 ของมหาวิทยาลัยการแพทย์ 100 อันดับแรกตาม “Directory of World Medical Schools” ขององค์การอนามัยโลก MBBS ในรัสเซียกำลังได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนชาวอินเดียเนื่องจากมีการศึกษาคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ดังนั้น ก่อนลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัสเซีย คุณควรตระหนักถึงสภาพอากาศ วัฒนธรรม อาหาร สกุลเงิน การคมนาคมขนส่ง ภูมิศาสตร์ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

มีหลักสูตรสำหรับ MBBS ในรัสเซีย

สาขาวิชาและความเชี่ยวชาญพิเศษเหล่านี้รวมอยู่ในหลักสูตรหกปีและ 12 ภาคการศึกษา: –

ปีแรก

ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, กายวิภาคศาสตร์, มิญชวิทยา, ละติน, การพยาบาลและสาธารณสุขเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ครอบคลุมในปีแรก

หัวข้อด้านมนุษยศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษารัสเซีย ปรัชญา และการฝึกกายภาพยังได้รับการสอนในช่วงปีแรกๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนในทุกด้าน

ปีที่สอง

หัวข้อของปีนี้เน้นไปที่การทำงานของร่างกายและการทำงานของเมตาบอลิซึม ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา สรีรวิทยา ชีววิทยาเขตร้อน และสุขอนามัยเป็นหลักสูตรที่สำคัญทั้งหมด

สาขาวิชาเพิ่มเติมสำหรับการสนทนาระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ ได้แก่ กฎหมายการแพทย์ จิตวิทยา ภาษารัสเซีย และจริยธรรมทางชีวภาพ

นักศึกษาปีสาม

หลักสูตรในปีนี้เน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโรคและยา โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา กายวิภาคพยาธิวิทยา โรคภายใน และสรีรวิทยาทางพยาธิวิทยา

นักศึกษาชั้นปีที่สี่

ปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภาคปฏิบัติของโปรแกรม MBBS โรคผิวหนัง จักษุวิทยา ศัลยกรรมทั่วไป ประสาทวิทยา สูติศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์เขตร้อน เป็นหัวข้อที่ครอบคลุม แต่ละแผนกในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีวัฏจักรที่แตกต่างกันซึ่งนักเรียนฝึกฝนและเรียนรู้วิชา พวกเขายังเริ่มรวบรวมประวัติผู้ป่วย

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

สรีรวิทยาคลินิก นรีเวชวิทยา มะเร็งวิทยา กุมารเวชศาสตร์ Narcology หัตถการ โสมาตวิทยา วิสัญญีวิทยา จิตวิทยาการแพทย์ ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูก และรังสีวิทยา เป็นสาขาวิชาหลักที่ครอบคลุมในปีนี้

ปีที่หก

ในรัสเซีย ปีที่หกของ MBBS ประกอบด้วยส่วนที่เหลือของปีที่ห้า เช่นเดียวกับการศึกษาพิเศษด้านนิติเวช การผ่าตัด และโรคติดเชื้อ

มีการมอบทุนการศึกษาต่อไปนี้สำหรับนักเรียน MBBS ในรัสเซีย: –

องศาการแพทย์เป็นที่ยอมรับในรัสเซียหรือไม่?

ตอบ ในรัสเซีย ปริญญาทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับสำหรับการฝึกฝน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือปริญญาต้องการฝึกปฏิบัติในอินเดีย เขาหรือเธอต้องผ่านการตรวจคัดกรองที่บริหารโดย MCI ก่อน

มีการสอบเข้าใด ๆ ที่ต้องผ่านเพื่อที่จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัสเซียสำหรับโปรแกรม MBBS หรือไม่?

ตอบ ไม่ มีการรับสมัครตามลำดับก่อนหลัง

คำเชิญวีซ่ารัสเซียเพื่อการศึกษาคืออะไร?

ตอบ นี่คือเอกสารที่ดำเนินการโดยแผนกบริการหนังสือเดินทาง-วีซ่า และจำเป็นก่อนสมัครเข้าเรียน MBBS ที่มหาวิทยาลัยในรัสเซีย

จุดประสงค์ของบัตรการย้ายถิ่นฐานคืออะไร?

ตอบ เป็นใบรับรองอย่างเป็นทางการที่รับรองว่านักเรียนได้เข้าสู่ชายแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย

จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอะไรบ้างเมื่อคุณมาถึงรัสเซีย

มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการลงทะเบียนบทความจิตวิทยา ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียว

แท็กบทความ: นักศึกษาอินเดีย, มหาวิทยาลัยรัสเซีย