ธปท. และ PBC ลงนามข้อตกลง Fintech Collaboration.

​เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนาย Yi Gang ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBC) ได้ลงนามข้อตกลง Fintech Co-operation Agreement ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ตามข้อตกลงนี้ ธปท. และ PBC จะร่วมมือกันในประเด็นต่างๆ ได้แก่ รับจดทะเบียนบริษัท

(1) โครงการนวัตกรรมและการวิจัยร่วม

(2) การแบ่งปันข้อมูลและ

(3) การประสานงานด้านกฎระเบียบ

ธปท. และ PBC มีความสนใจร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อฟินเทค ซึ่งสนับสนุนความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ธนาคารกลางทั้งสองแห่งมุ่งส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/