พลาสติกประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

พลาสติกประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

 

 

พลาสติกประกอบด้วยวัสดุสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์หลายประเภทซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นรูปได้และมีน้ำหนักเบา

 

 

อุณหพลศาสตร์มักถือเป็นอนุพันธ์อันดับสองของโลหะวิทยาเนื่องจากยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแหล่งความร้อน – ในกรณีนี้คือองค์ประกอบ – ในสถานะของแข็งที่อุณหภูมิใดก็ตาม การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจพลาสติกประสิทธิภาพสูง พลาสติกประสิทธิภาพสูงมักมีช่วงอุณหภูมิมากกว่า 303 F ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรง วิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับปัญหานี้เรียกว่าโพลีอิไมด์ทนความร้อนซึ่งสามารถป้องกันการถ่ายเทความร้อนได้ดีเยี่ยมตลอดวงจรที่กำหนด นอกจากนี้พลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูงยังมีแนวโน้มที่จะแสดงคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางกายภาพที่เหนือกว่าซึ่งจะแปลโดยตรงไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในด้านการจัดการการผลิตและการจัดเก็บวัสดุ

 

 

 

พลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพลาสติกชนิดพิเศษที่มีความต้องการสูงกว่าเมื่อเทียบกับพลาสติกวิศวกรรมทั่วไป พลาสติกประเภทนี้มีราคาแพงกว่าจึงใช้ในปริมาณน้อย การใช้พลาสติกประสิทธิภาพสูงในกระบวนการ รับจดทะเบียนบริษัท ทางอุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา แรงผลักดันประการหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการใช้พลาสติกประสิทธิภาพสูงในโลกยุคปัจจุบันคือการกำเนิดของบทความใหม่เทคโนโลยีขั้นสูงและวัสดุ แรงผลักดันหลักที่อยู่เบื้องหลังการใช้พลาสติกประสิทธิภาพสูงในกระบวนการอุตสาหกรรมสมัยใหม่คืออุณหพลศาสตร์