หมายเหตุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO ในโอมาน

หมายเหตุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO ในโอมาน

การรับรองมาตรฐาน ISO ในโอมานเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรธุรกิจใดๆ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการกำหนดมาตรฐานเป็นองค์กรอิสระ องค์กรนอกภาครัฐ และไม่แสวงหาผลกำไร เป็นหนึ่งในหน่วยงานกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก
Factocert หนึ่งในผู้จัดหาใบรับรอง ISO ที่น่าเชื่อถือที่สุดในโอมานเสนอใบรับรอง ISO เราให้บริการที่ปรึกษา ISO ในมัสกัต ซาลาลาห์ โซฮาร์ นิซวา ซูร์ และเมืองใหญ่อื่นๆ เราให้บริการมาตรฐาน ISO ต่างๆ เช่น ISO 27001, ISO 9001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 17025, ISO 14001, ISO 22000 เป็นต้น… ในราคาที่เหมาะสม

ISO – องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน:

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการทำให้เป็นมาตรฐาน (ISO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศสำหรับการกำหนดมาตรฐานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรระดับชาติที่หลากหลาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2490 เพื่อช่วยส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรม การค้า และกรรมสิทธิ์ในสวิตเซอร์แลนด์ 164 ประเทศเป็นสมาชิกของไอเอสโอที่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่คณะกรรมการด้านเทคนิคของหน่วยงานมาตรฐานสากลจัดตั้งขึ้น

ISO เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เผยแพร่เฉพาะมาตรฐานสากล และไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือการออกใบรับรอง ISO เผยแพร่มาตรฐานมากกว่า 22,000 มาตรฐาน ข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยคณะกรรมการ รับจดทะเบียนบริษัท ด้านเทคนิคและคณะอนุกรรมการ พวกเขาออกแบบมาตรฐานผ่านความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนในข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อดำเนินการแล้ว องค์กรสามารถทำกำไรได้ทุกราคา

ฉันจะได้รับการรับรอง ISO ในโอมานได้อย่างไร

บริษัทในโอมานกำลังมองหาใบรับรอง ISO เราทุกคนต่างทราบดีว่าการรับรองมาตรฐาน ISO ในโอมาน (มัสกัต, โซฮาร์ ซาลาลาห์, ซูร์) เป็นการรับรองที่สำคัญ เป็นที่รู้จักในด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต เช่นเดียวกับตึกระฟ้า เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการเข้าถึงและความเก่งกาจของประเทศ

มาตรฐาน ISO ของเรา:

ISO 9001: ISO 9001 Certification ในโอมานได้รับการอธิบายว่าเป็นมาตรฐานสากล เอกสารนี้อธิบายข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ (QMS) องค์กรใช้มาตรฐานเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าตลอดจนข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

ISO 14001: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Certification ในโอมาน (EMS) คือ “ระบบและฐานข้อมูลที่รวมกระบวนการและขั้นตอนสำหรับการฝึกอบรมบุคลากร รายงานการตรวจสอบ สรุป และการรายงานข้อมูลประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่เชี่ยวชาญสำหรับลูกค้าภายในและภายนอก ของบริษัท” มาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุดในการสร้าง EMS คือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) 14001 ตัวเลือกอื่นๆ คือ EMAS

ระบบข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMIS)

ระบบการจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อม (EDMS) เป็นโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป

ISO 45001: การพิจารณาความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานและการป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานเป็นประเด็นสำคัญหรือข้อกังวลบางประการที่ทุกธุรกิจต้องเผชิญ มีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับการรับรอง ISO 45001 ในมาตรฐานโอมาน ซึ่งการปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะหากคุณเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง แสดงว่าองค์กรได้ดำเนินการแล้วและกำลังดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุดที่มี ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับฝ่ายที่คุณสนใจสามารถสตรีมเมอร์และลูกค้ารายอื่น ๆ และสามารถเพิ่มขอบเขตของธุรกิจของคุณได้ บริษัทของคุณจะได้รับชื่อเสียงที่ดีขึ้นในสายตาของสาธารณชน คุณยังลดต้นทุนได้ด้วยการนำวิธีการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยมาใช้ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ซึ่งหมายความว่าค่าประกันจะลดลง เพราะเป็นปัจจัยที่ควบคุมต้นทุนให้กับองค์กร

ISO 22000: มาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งเป็นความสมัครใจกำหนดความต้องการโปรแกรมการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ใช้กับทุกองค์กรในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงส้อม การรับรองมาตรฐาน ISO 22000 ในมาตรฐานโอมานกำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้าและหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากอาหารในระหว่างการแปรรูป เป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยให้บริษัทสามารถแสดงศักยภาพในการจัดการอันตรายต่อความปลอดภัยของอาหาร และดูแลให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัย ISO 22000 มาตรฐานนี้ใช้กับผู้เข้าร่วมในห่วงโซ่อาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ ขนาด หรือธรรมชาติ สแตนดา

rds ไม่เพียงแต่ ISO 22000 เท่านั้นที่รวมถึงผู้ผลิตทางการเกษตรเช่นเดียวกับอาหารสัตว์ แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตและบริษัทขนส่งผู้แปรรูป เช่นเดียวกับผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงผู้รับเหมาช่วงคลังสินค้า ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าปลีกและผู้ค้าปลีกตลอดจนบริการด้านอาหาร นอกจากนี้ยังรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสม จากการศึกษาประจำปีที่รวมใบรับรอง ISO 22000 มากกว่า 30000 รายการได้รับการรับรองทั่วโลก นี่หมายความว่าทุกองค์กรต้องการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของตนมีความสุข พวกเขาพอใจกับบริการและผลิตภัณฑ์ของตน

ISO 27001: ISO 27001 หมายถึงมาตรฐานเปิดที่กำหนดแนวทางสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อกังวลที่สำคัญที่สุดในยุคของเรา ความสำคัญและปริมาณของข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันจะเป็นตัวกำหนดว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างไรและประสบความสำเร็จเพียงใด การปกป้องข้อมูลหรือข้อมูลจะเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับองค์กรใดๆ และสามารถทำได้โดยการใช้การรับรอง ISO 27001 ในข้อกำหนดของโอมานกับองค์กรของคุณ ISO 27001 เป็นมาตรฐานที่เป็นกลางสำหรับผู้ขายและเป็นกลางทางเทคโนโลยีสำหรับมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27000 ให้ระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

ISO 17025: ISO 17025 ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบหรือห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นมาตรฐาน ISO หลักที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบ ในประเทศส่วนใหญ่ การรับรอง ISO 17025 ในโอมานเป็นมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ต้องได้รับการรับรองจึงจะถือว่ามีความสามารถทางเทคนิค ในหลายกรณี ซัพพลายเออร์และหน่วยงานกำกับดูแลจะไม่ยอมรับผลการทดสอบหรือการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้รับการรับรอง องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐานได้ออก ISO Guide 25 ในปี 2542 แม้ว่า ISO 9000 และ ISO 17025 จะมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ แต่ ISO 17025 ก็มีข้อกำหนดด้านความสามารถที่แม่นยำกว่า ใช้โดยตรงกับบริษัทที่สร้างผลการสอบเทียบและการทดสอบ ห้องปฏิบัติการจึงใช้ ISO/IEC 17025 เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับรองผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและแม่นยำ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

ISO 13485: การรับรอง ISO 13485 ในโอมานเป็นการส่งบทความมาตรฐานสากล ซึ่งระบุระบบการจัดการคุณภาพที่ใช้ในเครื่องมือแพทย์

ทำไมคุณควรเลือก Factocert เพื่อขอรับใบรับรอง ISO ในโอมาน

เรามีที่ปรึกษา ISO ที่ดีที่สุดในโอมาน พวกเขามีความเชี่ยวชาญระดับสูงสุดและให้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่คุณ คุณจะได้รับการรับรอง ISO ในโอมานได้อย่างไร กรุณาติดต่อเราผ่านทาง contact@facocert.com ที่ปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐาน ISO ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อทำให้เป็นมาตรฐานและสนับสนุนองค์กรในการดำเนินการรับรองมาตรฐาน ISO ในโอมาน