ห่อแพ็คและติดตาม: คู่มือการขนส่งอาหาร

ผู้ขนส่งสินค้าที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการขนส่งอาหารสำหรับ บริษัท ขนส่งต้องคุ้นเคยกับกฎหมายและระเบียบการของกระบวนการ

การขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่ายไม่เพียง แต่ต้องใช้ยานพาหนะที่มีการแช่เย็นอย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังต้องมีขั้นตอนการห่อและบรรจุภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงอีกด้วย ผู้ขนส่งสินค้าที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าประเภทนี้สำหรับ บริษัท รับจดทะเบียนบริษัท ขนส่งสินค้าจะต้องคุ้นเคยกับกฎหมายและระเบียบการของกระบวนการนี้อย่างสมบูรณ์หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางกฎหมายและสุขภาพที่ร้ายแรง

การขนส่ง Perishables

บริษัท ขนส่งต้องมียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิเพื่อที่จะขนส่งอาหารที่เน่าเสียง่าย ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การแยกรายการอาหารที่ไม่ถูกต้อง (โดยเฉพาะเนื้อสัตว์) การทำความสะอาดภาชนะและยานพาหนะไม่เพียงพอการใช้ห่อหรือกล่องที่ไม่เหมาะสมและสภาพการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดสินค้าอาจปนเปื้อนสิ่งสกปรกแบคทีเรียศัตรูพืชและการย้อมสีสารเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลเสียตามมา

กฎหมายและการปฏิบัติ

เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการห่อและบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมเพื่อรักษาสภาพที่ถูกสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและรักษาสภาพขณะอยู่ในคลังสินค้าหรือการขนส่ง

บริษัท ขนส่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุห่อหรือบรรจุภัณฑ์นั้นไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของการปนเปื้อนและต้องดำเนินการตามขั้นตอนใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ ต้องวางมาตรการควบคุมศัตรูพืชและทุกที่ที่ห่ออาหารสภาพแวดล้อมต้องกว้างขวางพอที่จะแน่ใจได้ว่าวัตถุดิบและวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการแยกจากกัน

สำหรับไซต์ที่ดำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้ยังมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บวัสดุ วัสดุทั้งหมดจะต้องปราศจากสิ่งสกปรกฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนซึ่งสามารถมั่นใจได้โดยการเก็บไว้จากพื้น นอกจากนี้ยังต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แยกจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย

การบรรจุและห่อวัสดุ

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับชนิดของวัสดุห่อและหีบห่อที่ใช้ ต้องจัดให้มีสิ่งกีดขวางการปนเปื้อนและไม่ส่งผลกระทบต่อกลิ่นหรือรสชาติของผลิตภัณฑ์ วัสดุที่เป็นไปตามข้อบังคับ ได้แก่ :

  • Polyboxes – กล่องกระดาษแข็งที่มีซับพลาสติก
  • บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ – ภาชนะที่แข็งแรงและแข็งซึ่งสามารถระบายอากาศออกได้ทั้งหมด
  • บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ – การรวมกันของก๊าซพิเศษจะถูกปั๊มเข้าไปในกล่องเมื่อปิดผนึก

การปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งด้านอาหารระบุว่า: “ในทุกขั้นตอนของการผลิตการแปรรูปและการจำหน่ายอาหารจะต้องได้รับการปกป้องจากการปนเปื้อน” ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทางปฏิบัติและยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานยานพาหนะจะต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างพิถีพิถันซึ่งหมายความว่ายานพาหนะเหล่านี้ได้รับการฆ่าเชื้อทำความสะอาดซ่อมแซมและป้องกันจากการปนเปื้อนข้ามอย่างเพียงพอรูปแบบภายในของยานพาหนะต้องอนุญาตให้มีการแยกอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอากาศและมีลักษณะเรียบ พื้นผิวที่กันน้ำได้ช่วยให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย

การปฏิบัติตามข้อกำหนดยังครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขนถ่ายยานพาหนะและการเข้าถึงพื้นที่ที่ดำเนินการรวมถึงประเด็นต่างๆเช่นการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกนกฝุ่นใบไม้และแมลงศัตรูพืช

ปฏิบัติตามและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

สำหรับ บริษัท ขนส่งสินค้าและผู้ขนส่งสินค้าที่รับผิดชอบในการจัดการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตลอดกระบวนการทั้งหมดจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบทความวิทยาศาสตร์ผู้บริโภคปลอดภัยสุขภาพดีและมีความสุขและไม่มีการแบ่งเขตทางกฎหมาย