อัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.34% ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7.

ดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคมอยู่ที่ 106.85 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รับจดทะเบียนบริษัท

อัตราการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.06 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา

ดัชนีราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 0.89 และราคาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม เช่น ไข่และเนื้อหมู

อย่างไรก็ตาม นางสาวพิมพ์ชนก วรขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อทั้งปีจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1 ตามที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 โดยมี ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนระหว่าง 35-45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 35-37 บาทต่อดอลลาร์

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/