SET 2022: KCE พิธาน องค์โฆษิต คว้ารางวัล Best CEO.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผู้ได้รับรางวัล SET Awards 2022 อันทรงเกียรติ รับจดทะเบียนบริษัท

รางวัล Best CEO Awards of SET-listed company มอบให้แก่ พิธาน องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE) รางวัล Best CEO Awards ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ตกเป็นของ บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คุมเวลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KUMWEL); และรางวัล Young Rising Star CEO Awards มอบให้กับ ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย (SPALI) บมจ.หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร (KKPS) ได้รับรางวัล SET Award of Honor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากความเป็นเลิศในการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียน 47 แห่งได้รับรางวัล Sustainability Excellence Awards เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบที่เป็นแบบอย่าง และบริษัท 9 แห่งได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor สำหรับการรักษาความเป็นเลิศในสาขานี้เป็นปีที่สามติดต่อกัน

9 บริษัท ได้แก่ บมจ. บ้านปู (BANPU) บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และ บมจ.ไทยออยล์ (TOP)

“ตลท.ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ทุกท่าน รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นเลิศทางธุรกิจและความยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทย”

ปกรณ์ ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลท
รางวัล Business Excellence Awards ประจำปีนี้มอบให้กับ 37 บริษัท ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 21 แห่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai 6 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์ 6 แห่ง (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 1 แห่ง

นอกจากนี้ KKPS ยังได้รับรางวัล SET Award of Honor เป็นครั้งที่ 2 จากความเป็นเลิศในการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2562-2565 สำหรับรางวัลความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 47 ราย บริษัท 3 แห่งได้รับรางวัล Best Sustainability Awards 9 แห่งได้รับรางวัล Highly Commended Sustainability Awards 10 แห่งได้รับรางวัล Commended Sustainability Awards และ 16 แห่งได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards

นอกจากนี้ บริษัททั้ง 9 แห่ง ได้แก่ BANPU, BCP, IRPC, PTT, PTTEP, PTTGC, SAT, SCC และ TOP ได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor จากผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ บรรณาธิการบริหารนิตยสารการเงินธนาคาร สันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง SET Awards และหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัล SET Awards 2022 กล่าวว่า “SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่น การแสดงในพื้นที่ต่างๆ ในปีนี้มีการเพิ่มรางวัลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและรางวัลสำหรับ REITs รางวัลใหม่นี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัทใหม่และกอง REIT เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและยกระดับความยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม”

คณะกรรมการตัดสินรางวัล SET Awards 2022 ประกอบด้วย ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์, เสรี จินตนะเสรี, สันติ วิริยะรังสฤษฎิ์, ยุทธ วรฉัตรธาร, ภัทรียา เบญจพลชัย, ธีรนันท์ ศรีหงส์, ปกรณ์ ปีตธวัชชัย, แมนพงศ์ เสนาณรงค์, สรพล ตุลยะเสถียร โดยมี อำนวย จิรมหาโภคา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน รางวัล SET Awards ในปีนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล Business Excellence Awards และรางวัลความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน

รางวัล Business Excellence Awards ประกอบด้วย 8 รางวัล ได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Awards 2) Best Company Performance Awards 3) Best REIT Performance Awards 4) Deal of the Year Awards 5) Best Investor Relations Awards , 6) รางวัลบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยม 7) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม และ 8) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม รางวัล Sustainability Excellence Awards ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัล Best Sustainability Awards 2) รางวัล Highly Commended Sustainability Awards 3) Commended Sustainability Awards และ 4) Rising Star Sustainability Awards ที่สำคัญยังมีรางวัล SET Awards of Honor และ Sustainability Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่รักษาความเป็นเลิศติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปอีกด้วย ติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SET Awards 2022 ได้ที่ www.

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/